Zwierzęta

Obowiązki wobec zwierząt

W celu ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, przypominamy, że utrzymywanie zwierząt domowych nie może być szkodliwe dla innych osób.
Ważne jest by właściciele zwierząt pamiętali o swoich obowiązkach, a w szczególności:
- prowadzeniu psów poza swoimi posesjami na smyczy,
- o stałym skutecznym dozorze nad psami i innymi zwierzętami domowymi,
- nie wprowadzaniu psów i innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych (lecznice itp.),
- nie wprowadzaniu psów na teren placów zabaw.

Ponadto zgodnie z art. 9 ustawy o ochronie zwierząt: „Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.”

Interwencje

Apelujemy o czujność w każdym przypadku ludzkiej nieodpowiedzialności, a także wrażliwość na cierpienie zwierząt, pamiętając, że „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”.
Zgłaszając przypadki znęcania się nad zwierzętami pracownikom Urzędu Miejskiego, Straży Miejskiej, Policji pamiętajmy o w miarę jak najdokładniejszym określeniu miejsca (nazwisko właściciela, adres) oraz opisie zwierząt, których interwencja dotyczy (bardzo przydatna będzie dokumentacja fotograficzna).
- Urząd Miejski w Mielnie – tel. 94 345 98 38, pn.,wt.,śr.,pt. w godzinach 7.15-15.15, cz. 7.15-16.15,
- Straż Miejska w Mielnie – tel. 94 345 80 911 - poza godzinami pracy Urzędu,
- Posterunek Policji w Mielnie – tel. 94 342 98 21 oraz 94 342 98 31 - poza godzinami pracy Urzędu.

Bezdomne zwierzęta

• W przypadku, gdy właściciel wałęsającego się zwierzęcia jest znany, należy fakt ten zgłosić bezzwłocznie na Straż Miejską w Mielnie pod nr tel. 94 345 80 911 bądź na Posterunek Policji w Mielnie pod nr tel. 94 34 29 831. Funkcjonariusze straży gminnej lub policji mają prawo nałożyć wówczas mandat na nieodpowiedzialnego właściciela.
• W sytuacji, kiedy mamy faktyczne podejrzenie, że zwierzę jest bezpańskie, wówczas należy zgłoszenia kierować do Urzędu Miejskiego, Straży Miejskiej lub Policji. Jeśli okaże się, iż zgłoszone i zabrane zwierzę miało właściciela, zostanie on obciążony kosztami odbioru i utrzymania go w schronisku.
• W sytuacji, kiedy mamy faktyczne podejrzenie, iż zwierzę jest bezpańskie i jednocześnie jest spełniony jeden z warunków:
- zwierzę zagraża bezpieczeństwu mieszkańców (np. gdy jest agresywne),
- zwierzę jest ranne

należy bezzwłocznie taki fakt zgłosić do:

- Urzędu Miejskiego w Mielnie – tel. 94 345 98 38, pn.,wt.,śr.,pt. w godzinach 7.15-15.15, cz. 7.15-16.15,
- Straży Miejskiej w Mielnie – tel. 94 345 80 911 – w godzinach pracy Urzędu oraz poza godzinami pracy Urzędu,
- Posterunku Policji w Mielnie – tel. 94 342 98 21 oraz 94 342 98 31 - poza godzinami pracy Urzędu.

Przekazując zgłoszenie do Urzędu Miejskiego, Straży Miejskiej lub Posterunku Policji należy podać:
- swoje dane osobowe,
- miejsce przebywania zwierzęcia,
- nr telefonu kontaktowego.

Po takim zgłoszeniu Urząd Miejski podejmie interwencję dotyczącą wyłapania zwierzęcia.

Zwierzęta nad morzem

Na podstawie obowiązujących w gminie zarządzeń nie można wprowadzać zwierząt na tereny kąpielisk, wydm i klifów oraz zabrania się puszczania luzem psów w lasach nadbrzeżnych. Jednakże na plażach nie będących kąpieliskami możliwe jest wprowadzanie psów trzymanych na smyczy.
Dodatkowych informacji udzieli Urząd Morski w Słupsku pod numerem tel. 59 84 81 990, lub iow@umsl.gov.pl.
 

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

obowiązkiem właścicieli nieruchomości.

Zobacz