Deklaracje śmieciowe

Przypominamy!!!

Każdy właściciel nieruchomości znajdującej się na terenie gminy Mielno jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2018 rok wraz ze zużyciem wody za 2017 rok.
Od 1 stycznia 2017 roku została zmieniona stawka opłaty za zbieranie odpadów w sposób nieselektywny, która będzie wynosić 6,60 zł. Stawka opłaty za odpady zbierane w sposób selektywny pozostaje bez zmian, czyli 3,30 zł.

 

Deklaracje śmieciowe obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku:

 

 

Terminarz polowań zbiorowych

Terminy, łowiska, prowadzący polowania.

Zobacz