Deklaracje śmieciowe

NOWE !!! - Deklaracje śmieciowe obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku:

Deklaracja DO-1 - nieruchomości zamieszkałe, mieszane i świadczące usługi hotelarskie

Instrukcja DO-1

Zgoda dla nieruchomości hotelarskich

Deklaracja DO-3 - nieruchomości niezamieszkałe rekreacyjne

Instrukcja DO-3

 

Przypominamy!!!

Każdy właściciel nieruchomości znajdującej się na terenie gminy Mielno jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021 rok wraz ze zużyciem wody za 2020 rok.
Od 1 stycznia 2021 roku została zmieniona stawka opłaty za zbieranie odpadów w sposób selektywny, która będzie wynosić 8,45 zł. Stawka opłaty podwyższonej za brak selektywnego sposobu zbierania odpadów wynosi 16,90 zł.

 

NIEOBOWIĄZUJĄCE !!! -  Deklaracje śmieciowe obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku:

 

 

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

obowiązkiem właścicieli nieruchomości.

Zobacz