Deklaracje śmieciowe

Przypominamy!!!

Każdy właściciel nieruchomości znajdującej się na terenie gminy Mielno jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2019 rok wraz ze zużyciem wody za 2018 rok.
Od 1 stycznia 2019 roku została zmieniona stawka opłaty za zbieranie odpadów w sposób selektywny, która będzie wynosić 3,00 zł. Stawka opłaty za odpady zbierane w sposób nieselektywny pozostaje bez zmian, czyli 6,60 zł.

 

Deklaracje śmieciowe obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku:

 

 

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

obowiązkiem właścicieli nieruchomości.

Zobacz