ODBIÓR CHOINEK 2024

Zbiórka choinek

Informujemy, że Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. uruchomiło zbiórkę poświątecznych żywych choinek z nieruchomości objętych gminnym wywozem odpadów komunalnych. W związku z powyższym należy przed oddaniem choinki odpowiednio ją przygotować tzn. usunąć stojak i wszystkie elementy dekoracyjne, czyli bombki, światełka, łańcuchy. 

Choinkę należy wystawić przed posesję w dniu 02.02.2024 r.
 

Usługa odbioru choinek jest świadczona bezpłatnie w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Istnieje również możliwość oddania choinek do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), przy ul. gen. S. Maczka 44, 76-032 Mielno prowadzonego przez Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o., w godzinach otwarcia punktu.

 

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

obowiązkiem właścicieli nieruchomości.

Zobacz