PSZOK

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi są prowadzone przez Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. w Mielnie. 

PSZOK nr 1 Mielno, ul. gen. S. Maczka 44, 76-032 Mielno

Czynny cały rok

- w okresie XI - III w dniach:

 poniedziałek-piątek w godzinach od 8:00 do 16.00 

  w pierwszą sobotę każdego miesiąca w godzinach od 10.00 do 14.00

- w okresie IV - X w dniach:

poniedziałek - czwartek w godzinach od 8.00 do 16.00

piątek w godzinach od 10.00 do 18.00

w każdą sobotę w godzinach od 10.00 do 15.00
 

PSZOK nr 2 Kiszkowo, Kiszkowo 2, 76-037 Będzino

Czynny od 01.04. do 30.10.

 wtorek - czwartek  w godzinach od 8.00 do 16.00

piątek w godzinach od 10.00 do 18.00

w każdą sobotę w godzinach od 10.00 do 15.00


Odpady odbierane w PSZOK-u:

 • opakowania ze szkła bezbarwne i kolorowe
 • papier i tektura (w tym opakowania)
 • metale
 • opakowania wielomateriałowe
 • tworzywa sztuczne
 • tekstylia, odzież, koce, dywany
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • żużle i popioły paleniskowe
 • świetlówki i żarówki
 • zużyte tonery i kartridże
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zużyte opony
 • przeterminowane leki i chemikalia
 • zużyte baterie i akumulatory
 • bioodpady
 • odpady niebezpieczne, resztki farb, lakierów, klejów, żywic, zbiorniki po areozolach itp.
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek
 • odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe


Odpady komunalne są odbierane w PSZOK-u BEZPŁATNIE (na niektóre rodzaje odpadów są jednak ustalone limity) należy posiadać przy sobie aktualny Identyfikator Punktu Wywozowego. Identyfikatory są wydawane i uaktualniane w Urzędzie Miejskim w Mielnie po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

obowiązkiem właścicieli nieruchomości.

Zobacz