PSZOK

Święta święta i… co z zrobić z choinką?

Okres świąteczny dobiega końca, co więc zrobić z choinką po świętach? Przychodzi czas, że żywa i pachnąca choinka po spełnieniu swojej funkcji staje się odpadem biodegradowalnym, z którym nie ma co zrobić. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, Urząd Miejski w Mielnie wraz z Ekoprzedsiębiorstwem Sp. z o.o. w Mielnie zorganizują zbiórkę poświątecznych choinek. Przed oddaniem choinki, należy ją odpowiednio przygotować - usunąć stojak i wszystkie elementy dekoracyjne, czyli bombki, światełka, łańcuchy. Zbiórka odbędzie się 31 stycznia 2020 roku. Choinki należy wystawić obok ogólnodostępnych pojemników na popiół. Niechciane drzewka można także oddać bezpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Mielnie lub w Kiszkowie. Należy pamiętać, że poświąteczne drzewka są odpadami biodegradowalnymi i nie można ich wrzucać do odpadów komunalnych zmieszanych.


Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych są prowadzone przez Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. w Mielnie.

PSZOK-i czynne są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 15:00.

PSZOK nr 1 Mielno, ul. gen. S. Maczka 44, 76-032 Mielno
PSZOK nr 2 Kiszkowo, Kiszkowo 2, 76-037 Będzino


Odpady odbierane w PSZOK-u:

 • opakowania ze szkła bezbarwne i kolorowe
 • papier i tektura (w tym opakowania)
 • metale
 • opakowania wielomateriałowe
 • tworzywa sztuczne
 • tekstylia, odzież, koce, dywany
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zużyte opony
 • przeterminowane leki i chemikalia
 • zużyte baterie i akumulatory
 • odpady zielone


Odpady komunalne są odbierane w PSZOK-u BEZPŁATNIE (należy posiadać przy sobie Identyfikator Punktu Wywozowego).

 

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

obowiązkiem właścicieli nieruchomości.

Zobacz