PSZOK

Święta święta i… co z zrobić z choinką?

Okres świąteczny dobiega końca, co więc zrobić z choinką po świętach? Przychodzi czas, że żywa i pachnąca choinka po spełnieniu swojej funkcji staje się odpadem biodegradowalnym, z którym nie ma co zrobić. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, Urząd Miejski w Mielnie wraz z Ekoprzedsiębiorstwem Sp. z o.o. w Mielnie zorganizują zbiórkę poświątecznych choinek. Przed oddaniem choinki, należy ją odpowiednio przygotować - usunąć stojak i wszystkie elementy dekoracyjne, czyli bombki, światełka, łańcuchy. Zbiórka odbędzie się 1 lutego 2019 roku. Choinki należy wystawić obok ogólnodostępnych pojemników na popiół. Niechciane drzewka można także oddać bezpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Mielnie lub w Kiszkowie. Należy pamiętać, że poświąteczne drzewka są odpadami biodegradowalnymi i nie można ich wrzucać do odpadów komunalnych zmieszanych.


Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych są prowadzone przez Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. w Mielnie.

PSZOK-i czynne są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 15:00.

PSZOK nr 1 Mielno, ul. gen. S. Maczka 44, 76-032 Mielno
PSZOK nr 2 Kiszkowo, Kiszkowo 2, 76-037 Będzino


Odpady odbierane w PSZOK-u:

 • opakowania ze szkła bezbarwne i kolorowe
 • papier i tektura (w tym opakowania)
 • metale
 • opakowania wielomateriałowe
 • tworzywa sztuczne
 • tekstylia, odzież, koce, dywany
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zużyte opony
 • przeterminowane leki i chemikalia
 • zużyte baterie i akumulatory
 • odpady zielone


Odpady komunalne są odbierane w PSZOK-u BEZPŁATNIE (należy posiadać przy sobie Identyfikator Punktu Wywozowego).

 

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

obowiązkiem właścicieli nieruchomości.

Zobacz