Rejestr działalności regulowanej

Lista przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej, wykonujących działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.- ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin, tel.(094) 342 65 40.

2. ATF Sp. z o.o. S.K. - Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec, tel. (094) 36-64-202 -  wykreślony z rejestru z dniem 06.09.2021 r. 

3. ECO-SERWIS Roman Elminowski- ul. Plac Zjednoczenia 4, 72-320 Trzebiatów - wykreślony z rejestru z dniem 25.08.2021 r.

4. EKOSAN Sp. z o.o.- Chałupy 13b, 76-024 Świeszyno, tel. (094) 318-31-94, 501 523 937, 571 309 499.

5. Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o.- ul. gen. Stanisława Maczka 44, 76-032 Mielno, tel. (094) 318-97-50.

6. Firma Handlowa "HANDLOTEX" Mariola Tatulińska - ul. Waryńskiego 8, 78-400 Szczecinek - wykreślony z rejestru z dniem 01.03.2017 r.

7. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MAR-TRANS Katarzyna Zabłocka - ul. Południowa 2, 76-031 Mścice, tel. (094) 31-65-951 - wykreślony z rejestru z dniem 01.09.2021 r. 

 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mielno

 

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej - wersja edytowalna

Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej

Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej - wersja edytowalna

Katalog odpadów

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

obowiązkiem właścicieli nieruchomości.

Zobacz