Program Antysmogowy

Urząd Miejski w Mielnie informuje, iż wydłuża termin do dnia 22 lipca 2019 r. na składanie „Ankiet” do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Ogłoszenie.


Gmina Mielno informuje, że zamierza przystąpić do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.15 – Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

OGŁOSZENIE          ANKIETA

 


 

Gmina Mielno informuje, że zamierza przystąpić do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 - Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

OGŁOSZENIE          ANKIETA

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

obowiązkiem właścicieli nieruchomości.

Zobacz