Kontakt

Urząd Miejski w Mielnie

Mielno, ul. Bolesława Chrobrego 10

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

e-mail: odpady@gmina.mielno.pl

Gospodarka komunalna - pok. 313, nr tel. 094 345 98 68

  • odpady komunalne
  • utrzymanie czystości i porządku na terenach publicznych gminnych
  • nieczystości ciekłe
  • azbest

 

Ochrona środowiska - pok. 314, nr tel. 094 345 98 38

  • decyzje środowiskowe
  • wycinka drzew
  • utrzymanie terenów zielonych gminnych
  • zwierzęta

 

Formularz kontaktowy

   

Terminarz polowań zbiorowych

Terminy, łowiska, prowadzący polowania.

Zobacz