Informacja o BDO

Komunikat dotyczący BDO (Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami)

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2020 roku w odniesieniu do art. 67 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701) obowiązywać zaczyna elektroniczny system ewidencji odpadów w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Wpisu do BDO dokonuje marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę. Szczegółowe informacje (w tym: zasady rejestracji, narzędzie pomocnicze w postaci interaktywnej ankiety oraz formularze) dostępne są na stronie:

 

https://bdo.mos.gov.pl/#ID_REJESTR_BDO

 

Kontakt z Urzędem Marszałkowskim w zakresie spraw związanych z obsługą wniosków i zmiany haseł:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Ochrony Środowiska

tel. 91 44 10 200

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

obowiązkiem właścicieli nieruchomości.

Zobacz