Azbest

AZBEST 2024

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mielno – rok 2024


Burmistrz Mielna zaprasza mieszkańców do składania wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu nieruchomości na terenie Gminy Mielno. Wnioski mogą być składane przez osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe a także Rodzinne Ogrody Działkowe z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą do dnia 17 czerwca 2024 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Mielnie). Druk wniosku dostępny poniżej.

Bliższych informacji w Urzędzie Miejskim w Mielnie udziela Referat Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej tel. 94 345 98 38.

Załączniki do pobrania:

1. Wniosek Azbest 2024  - doc.

2. Wniosek Azbest 2024 - pdf.

3. Komunikat Burmistrza Mielna

 

 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mielno – rok 2022

 

Gmina Mielno informuje, że w 2022 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mielno – rok 2022”, która pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wysokość dofinansowania to kwota 3 136,00 zł.

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

obowiązkiem właścicieli nieruchomości.

Zobacz