NOWOŚCI 2021 r.

WAŻNE - ODBIÓR ODPADÓW W MIESIĄCU STYCZNIU

NOWE STAWKI I OBOWIĄZEK SEGREGACJI OD 2021 r.

NIERUCHOMOŚCI REKREACYJNE 2021 r.

NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZĄCE USŁUGI HOTELARSKIE 2021 r.

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE 2021 r. (sklepy, punkty handlowe i usługowe, wolnostojące obiekty i lokale gastronomiczne, ośrodki zdrowia, obiekty kultury, obiekty użyteczności publicznej, parkingi, obiekty wojskowe, rodzinne ogrody działkowe)

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

obowiązkiem właścicieli nieruchomości.

Zobacz