Proekologiczne programy dotacyjne

Burmistrz Mielna oraz Fundacja GlobalECO serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne,  mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem dotacji na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków mieszkalnych z dofinansowaniem do 90% oraz fotowoltaikę i instalacje OZE (do 50% dofinansowania).
Spotkanie odbędzie się we Wtorek, 29 października 2019r.,  godz. 16:30,  Świetlica w Szkole Podstawowej, ul. Lechitów 19
Oszczędzaj i żyj w zgodzie z naturą”

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

obowiązkiem właścicieli nieruchomości.

Zobacz