WŚCIEKLIZNA

link do filmu o wściekliźnie przedstawiony w poniższej prezentacji:

http://www.youtube.com/watch?v=aaCwAfVLxNg

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

obowiązkiem właścicieli nieruchomości.

Zobacz