Gabaryty, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny

W ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości zamieszkałych mają zorganizowaną wywózkę wielkogabarytową, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon raz do roku na jesień.

Poza tym przez cały rok, wszyscy właściciele nieruchomości ponoszących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają możliwość bezpłatnego oddania odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonych przez Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o.

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzona jest przez Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o.

WYSTAWKA 2022 - kliknij tutaj

 

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

obowiązkiem właścicieli nieruchomości.

Zobacz