Gabaryty, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny

W ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości zamieszkałych mają zorganizowaną wywózkę wielkogabarytową, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon raz do roku na jesień.

W pozostałym okresie przez cały rok, wszyscy właściciele nieruchomości ponoszących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają możliwość bezpłatnego oddania odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonych przez Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o.

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzona jest przez Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o.

Wystawka 2020 - kliknij tutaj

Odbiór odpadów elektrycznych, elektronicznych i złomu:

25.09.2020 r. – zbiórka na terenie całej gminy zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego i złomu, odbiór po zgłoszeniu telefonicznym do dnia 24.09.2020 r. tel: 94 311 58 91.

Rodzaje odpadów elektrycznych, elektronicznych i złomu odbieranych podczas zbiórek:
• Zużyty sprzęt RTV – telewizory, radia, magnetofony, odtwarzacze CD i DVD, wzmacniacze, kolumny, kamery, instrumenty muzyczne, itp.
• Zużyty sprzęt AGD – lodówki, zamrażalki, pralki, zmywarki, kuchenki gazowe i elektryczne, mikrofalówki, piece elektryczne i inne,
• Złom żelazny i nieżelazny, akumulatory.

UWAGA!!! ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY MUSI BYĆ ODDANY W CAŁOŚCI, BEZ WYMONTOWANEJ ELEKTRONIKI!
Za całość sprzętu odpowiada właściciel posesji. Sprzęt rozmontowany nie będzie odbierany.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych :
01.10.2020 r.- miejscowości: Sarbinowo, Chłopy, Gąski, Paprotno.
12.10.2020 r. – miejscowości: Mielno (oś. Unieście), Łazy, Niegoszcz, Radzichowo, Komorniki, Pękalin.
14.10.2020 r. – miejscowości: Mielno (oś. Centrum), Mielenko.

Rodzaje odpadów wielkogabarytowych odbieranych podczas zbiórek:
• Meble i elementy stolarki – szafy, półki, stoły krzesła, itp.
• Dywany i wykładziny nieklejone.
• Odzież, tekstylia,
• Zużyte opony
W czasie zbiórki odpadów wielkogabarytowych nie będą odbierane odpady elektryczne i elektroniczne.

Ponadto przypominamy Mieszkańcom, że odpady budowlane, remontowe i rozbiórkowe nie podlegają odbiorowi w ramach ,,wystawki”.

Odpady należy wystawiać przed posesję w terminie zgodnym z powyższym harmonogramem w miejscu dostępnym i umożliwiającym załadunek.

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

obowiązkiem właścicieli nieruchomości.

Zobacz