Dotacje

Urząd Miejski w Mielnie prowadzi nabory wniosków osób zainteresowanych na dofinansowanie zadań z zakresu miedzy innymi  usuwania azbestu z terenu gminy Mielno. Aby skorzystać z dofinansowania przejdź do odpowiedniej zakładki.

Terminarz polowań zbiorowych - styczeń 2019 rok.

Nowe terminy, łowiska, prowadzący polowania.

Zobacz