Odpady komunalne

Podczas październikowej sesji Rady Miejskiej została podjęta uchwała o zmianie stawki za odpady zbierane w sposób selektywny. Dotychczasowa stawka obowiązuje od początku objęcia przez gminy obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi czyli od 1 lipca 2013 roku i wynosi 3,30 złotego od 1 m3 zużytej wody.

Od 1 stycznia 2019 roku stawka za zbieranie odpadów w sposób selektywny wyniesie 3,00 złote od 1 m3 zużytej wody.

Uchwała zmieniająca stawkę wraz z pozostałymi obowiązującymi uchwałami dostępna jest w dziale Odpady komunalne --> Uchwały.

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

obowiązkiem właścicieli nieruchomości.

Zobacz