Prosument

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO PROGRAMU PROSUMENT OD 23 STYCZNIA 2017 r.

Informujemy, że w dniu 12 stycznia 2017 r Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, na podstawie informacji przekazanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podjął decyzję o ogłoszeniu naboru uzupełniającego do IV naboru wniosków w ramach programu priorytetowego NFOŚIGW pn: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Część 2c) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

W związku z powyższym w dniu 23 stycznia 2017 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Biuro w Koszalinie rozpoczął uzupełniający nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROSUMENT*.

W przypadku gdyby Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, nie podpisał aneksu umożliwiającego finansowanie umów zawartych po 1 stycznia 2017 roku ze środków programu PROSUMENT, WFOŚiGW w Szczecinie Biuro w Koszalinie oferuje Państwu możliwość sfinansowania zadania z programu Pożyczek dla Osób Fizycznych, na warunkach programu Pożyczek, bez konieczności ponownego składania wniosków.

Informujemy, że wnioski Wnioskodawcy składają osobiście po wcześniejszej rejestracji systemie rezerwacji wizyt lub telefonicznie pod numerem Punktu Obsługi Programu Prosument w Koszalinie na ul. Jana Matejki 1, tel. 94 375 04 94.

W załączeniu link do strony internetowej programu PROSUMENT
https://www.wfos.szczecin.pl/aktualnosci-prosument.html


Nabór wniosków trwać będzie do wyczerpania środków. 

Aktualizacja: 31.01.2017 r.

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

obowiązkiem właścicieli nieruchomości.

Zobacz