ODBIÓR CHOINEK 2022

Zbiórka choinek

Informujemy, że Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. uruchomiło zbiórkę poświątecznych żywych choinek z nieruchomości objętych gminnym wywozem odpadów komunalnych. W związku z powyższym należy:

  • dokonać telefonicznego zgłoszenia punktu odbioru pod nr tel. 94/311 58 91 oraz ustalić   z pracownikami firmy Ekoprzedsiebiorstwo Sp. z o.o. datę odbioru
  • przed oddaniem choinki, należy ją odpowiednio przygotować - usunąć stojak i wszystkie elementy dekoracyjne, czyli bombki, światełka, łańcuchy
  • choinkę należy wystawić przed posesję

Usługa odbioru choinek jest świadczona bezpłatnie w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Istnieje również możliwość oddania choinek (od 01.02.2022 r.) do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK-ów), prowadzonych przez Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. , w godzinach otwarcia tych punktów.

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

obowiązkiem właścicieli nieruchomości.

Zobacz