Oczyszczalnie przydomowe

FINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na ogromne zainteresowanie mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego Programem Pożyczek dla Osób Fizycznych w dniu 22 grudnia 2016 r. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zatwierdziła Regulamin udzielania dofinansowania zadań przez WFOŚiGW w Szczecinie w ramach programu pożyczek dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby.

Uczestnik tego programu może skorzystać z pożyczki na m.in. budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. W przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków poziom umorzenia pożyczki może sięgnąć nawet 30%.

W programie znalazło się aż 7 linii pożyczkowych na inwestycje ekologiczne w dwóch grupach łącznie:
Grupa A – inwestycje z zakresu ochrony powietrza
Grupa B – inwestycje z zakresu ochrony wód i gleby

Szczegółowy opis programu znajduje się pod linkiem
https://www.wfos.szczecin.pl/linie-pozyczkowe/oczyszczalnie-sciekow-i-kanalizacja-linia-b1.html

Program pożyczek kierowany jest do mieszkańców, posiadających prawo do dysponowania nieruchomością na cele mieszkaniowe w Województwie Zachodniopomorskim.
Nabór wniosków trwa od dnia 16 stycznia 2017 r. i ma charakter ciągły (aż do wyczerpania środków przewidzianych na realizację zadania).

Celem złożenia wniosku o dofinansowanie należy zarejestrować się w internetowym systemie rezerwacji wizyt Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Biuro w Koszalinie (http://rezerwacje.wfos.szczecin.pl/) i umówić spotkanie w dogodnym terminie w punkcie obsługi w  Koszalinie na ul. Jana Matejki 1 (tel. 94 375 04 94-96).

Program w całości jest realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
 

Aktualizacja: 31.01.2017 r.

Żmija zygzakowata

Poradnik dotyczący żmij zygzakowatych.

Zobacz