Błękitna flaga 2017

Czysto, bezpiecznie i w zgodzie z przyrodą.

Po raz drugi 1 lipca 2017 r. powieje na maszcie przy głównej plaży w Mielnie "Błękitna Flaga", międzynarodowe wyróżnienie przyznane naszemu kąpielisku za spełnienie rygorystycznych norm czystości wody i bezpieczeństwa.
Błękitna Flaga jest programem realizowanym w celu promowania ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju w miejscowościach nadmorskich.
Program ten spełnia także ważną rolę zwiększania świadomości ekologicznej turystów oraz społeczności lokalnych.
Kąpieliska i mariny wyróżnione Błękitną Flagą spełniają najwyższe kryteria z zakresu:
• jakości wody
• działań na rzecz edukacji ekologicznej
• zarządzania środowiskowego
• bezpieczeństwa oraz jakości prowadzonych usług

Międzynarodowe Jury w Kopenhadze przyznało "Błękitną Flagę" na sezon 2017 dla kąpieliska w Mielnie (główne wejście przy ul. Kościuszki - koło pomnika Morsa).

Błękitna Flaga to prestiżowe wyróżnienie dla kąpielisk i marin, które spełniają normy czystości wody i bezpieczeństwa.
Certyfikat przyznawany jest od 21 lat, ale tylko na jeden sezon.

Na poziomie krajowym rekomendacji do przyznania Błękitnej Flagi udziela jury złożone z upoważnionych przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Organizacji Turystycznej, Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Polskiego Związku Żeglarskiego, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Polskiego Klubu Ekologicznego, Związku Miast i Gmin Morskich.
Ostateczną decyzję o przyznaniu Błękitnej Flagi podejmuje jury międzynarodowe z siedzibą w Kopenhadze, składające się z przedstawicieli Światowej Organizacji Turystycznej (WTO), Programu Ochrony Środowiska ONZ (UNEP), Międzynarodowej Rady Przemysłu Morskiego (ICOMIA), Międzynarodowej Federacji Ratownictwa Wodnego (ILS), Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN), Komisji ds. Środowiska Parlamentu Europejskiego (EU), Europejskiej Unii na Rzecz Ochrony Wybrzeży (EUCC) oraz Fundacji na rzecz Edukacji Ekologicznej (FEE).
Plaża ze znakiem Błękitnej Flagi nie może być zanieczyszczona ściekami przemysłowymi i komunalnymi, teren kąpieliska musi być utrzymywany w czystości, powinny być tam kosze na śmieci i pojemniki do selektywnej zbiórki surowców wtórnych, toalety, w tym dla osób niepełnosprawnych. Na plażę z Błękitną Flagą nie wolno wjeżdżać pojazdami, obozować i wprowadzać zwierząt. Kąpielisko musi być strzeżone, wyposażone w środki pierwszej pomocy.

Żmija zygzakowata

Poradnik dotyczący żmij zygzakowatych.

Zobacz